Troy Manthorpe

Troy Manthorpe

Fag: Matematik og haw “Jeg kan godt lide at arbejde på friskolen, fordi vi har et internationalt miljø hvor vi taler engelsk dagligt.”