Trivsel for børn

Tryghed for forældre

Børnehus

Hos Klitmøller Børnehus rummer vi både vuggestuebørn og børnehavebørn. Vi bruger megen af vores tid udenfor, hvor vi leder efter og studerer insekter, kigger til vores højbede, tegner, samler puslespil, leger sanglege, tænder bål og spiser mad.

Skole

Hos Klitmøller Friskole underviser vi i alle de klassiske fag, men derudover har vi vores helt eget fag, der hedder haw. Derudover arbejder vi projektorienteret og fredag er projektdag, hvor strukturen ændres for at skabe plads til udeværksteder, tværfagligt arbejde, praktisk anvendelse af fag, samarbejde på tværs af årgange og udflugter. 

SFO

Når børnene får fri fra skole og kommer i SFO, starter deres fritid. Det er vigtigt, at børnene får mulighed for at lege. Legen har en værdi i sig selv og er en gennemgående del i vores SFO. Vi anerkender og respekterer børnenes spontane og selvorganiserede leg, og giver det betydelig plads i hverdagen. 

Ansøg om plads

Kunne du tænke dig, at dit barn fik en plads på Klitmøller Friskole og Børnehus? 

Nyheder

Friskolens og børnehusets værdier

Værdier