Hvad vi er

Det gode børneliv i Klitmøller Friskole og Børnehus tager sit afsæt i de unikke muligheder vores nærområde tilbyder. Som kulturbærende institution i Klitmøller er vi aktive medborgere lokalt og regionalt, og vi besøger og samarbejder med foreninger, institutioner og virksomheder, der deler vores glæde ved naturen. Vi færdes i skoven, vi nyder livet på stranden og kaster os ud i bølgerne under trygge forhold.

Fag, emner og oplevelser inden for natur, teknologi og science er en fast del af vores hverdag. Vi eksperimenterer med og i naturen for at se, hvad der sker, når vi ændrer på den. I børnehaven samler vi bær, fisker og går på insektjagt. I skolen undersøger vi fisk, indsamler affald og beskriver havets kraft. I vores SFO leger vi udenfor, dyrker grøntsager og tager på tur.

Hyben produktion
Vuggestue sang

Blandt børn og voksne trives en kultur, hvor det er prisværdigt at have øvet sig på noget. Vi værner om vores faglighed, når vi øver os på sange i vuggestuen, får kendskab til verdens begreber i børnehaven og skaber spændende indhold i skolefagene.

Som medarbejdere nyder vi stor opbakning fra en aktiv forældregruppe, der involverer sig i deres børns hverdag. Vi har arbejdsdage sammen, hvor udearealer og bygninger forbedres og forandres (til gavn for vores børn). Når du melder dit barn ind i Klitmøller Friskole og Børnehus, indgår vi en forældrekontrakt. Vi har forventninger til hinanden med det fælles mål at skabe et godt liv for alle børn på stedet.

Friskolens og børnehusets værdier

Vi færdes sammen i en fælles dagligdag under vores motto ”Trivsel for børn, tryghed for forældre.” Vores børn og medarbejdere trives og udvikler sig, når vi udlever og udfylder vores hverdag indenfor vores 7 værdier:

Værdier

Fællesskab

Vi ønsker at skabe og understøtte et stærkt fælleskab blandt børnene og skabe venskaber på tværs af årgange. Det kræver fokus på det gode kammeratskab, gode gruppedynamikker og gode forbilleder i form af fællesskaber uden for skole og børnehus.

Formår vi at lykkedes med at blande børnene på tværs og skabe nye fællesskaber, så kan der opstå forbilleder, omsorg, empati både opad og nedad.

Fællesskabet skal være tydeligt og stærkt mellem friskolen og børnehuset. Vi vil have fælleskaber mellem personale og forældre, hvor det er mere vi, end dem og os. Vi ønsker at skabe muligheder for fællesskaber forældre og familier imellem udenfor skolen. Og vi vil have fælleskaber med resten af byen.

Fællesskabet har stor betydning for vores mentale sundhed. Det bidrager til vores identitet og selvfølelse at høre til forskellige fællesskaber.

Det kræver, at man arbejder med rummelighed og tolerance overfor den mangfoldighed, der eksisterer i en by som Klitmøller, hvor der skal være plads til den enkelte og plads til forskellighed.

Med et godt fællesskab skaber vi ejerskab og ansvar.

Frihed

Aktiv

Vi vil være en aktiv skole og børnehus og arbejde for, at vi er aktive i hverdagen på mange forskellige måder.

Vi har bevægelsesleg i timerne og udeleg i pauserne. Vi har fokus på udendørsaktiviteter og bruger legepladsen, vores skov, gymnastiksalen og naturen i stor stil.

At være aktiv handler også om at være social aktiv og være en aktiv medspiller for derigennem at tage ansvar for at skabe ens eget fællesskab. Det handler også om aktivt at finde ro og nærvær.

Det hele og fri menneske har brug for alle ingredienserne. Børnene skal lære at tage aktiv handling og mestre flere sider af sig selv for at lære selvregulering og kunne indgå i det store fællesskab.

Meningsfuld

At gøre noget meningsfuldt betyder at gøre noget, som giver en følelse af mening i livet eller nuet.

Det kan være alt fra at lykkes med en opgave til at gøre noget for andre. Det opbygger ens selvtillid og selvværd at gøre noget, man er stolt af.

Jo mere vi engagerer os i et projekt, en sag, en interesse eller i et andet menneske, des større følelse af selvværd og livsglæde får vi. At give sig selv udfordringer og nå sine mål, selv de små mål, giver en følelse af at have udrettet noget. En stærkere selvfølelse.

Meningsfuldhed hænger sammen med handlekompetence. Viden bliver forældet, specielt i den tid vi lever i, så evnen til at kunne lære at lære, selv definere problemet og selv finde løsninger er vigtigere end aldrig før. Og når vi ved, hvorfor vi skal gøre det, vi bliver bedt om, eller hvorfor vi skal lære det, vi skal lære, er vi meget mere tilbøjelige til at indtage det og gå med.

Meningsfuldhed skaber motivation hos børnene, så de selv finder lyst til at lære mere. At sætte mål skaber udfordring, der skaber udvikling, der skaber læring. En helhedsorienteret læring.

Meningsfuldhed handler om, at barnet finder sin egen plads i livet.

Meningsfuld
Naturlig

Naturlig

Naturen er på en gang både vores omgivelser og vores redskab til læring. Når vi bruger naturen, skaber vi et gensidigt værdiforhold, hvor vi viser respekt og forståelse for naturen samtidig med, at vi høster alt det naturen kan give os både fysisk og mentalt. Det er der, vi tager hen og oplever, finder ro og finder fælleskab. Naturen er den bedste pædagog, vi har.

Vi kan ikke komme uden om det, og vi nyder og udnytter det som en kæmpe værdi. Vores placering drager os naturligt til udeliv, udelæring og udeleg.

Vi har en nem tilgang til gratis ressourcer og ekstraordinære oplevelser.

Vi sigter efter læring, der er tættere på menneskets basale natur. Vi bruger IT og skærmtid, når det giver faglig mening, men ønsker også en læring med hånd og krop. Vi træffer aktive valg i forhold til brugen af teknologiske virkemidler i dagligdagen.

Det handler også om, at vi vælger i respekt for naturen modsat det massefremstillede. Det handler både om valg af materialer, indkøb og om den mad, vi tilbyder børnene.

Kreativitet

Kreativitet er meget mere end farver og striber. Det er en forudsætning for at sætte fagligheden i spil i en verden, der hele tiden forandrer sig, og hvor man som menneske kan forandre den. Kreativitet handler om nysgerrighed, hvilket er en forudsætning for at lære noget nyt.

Kreativitet handler også om at eksperimentere og at lege med verden for at se, hvordan den opfører sig. Vi ønsker at skabe et miljø, hvor det at være nysgerrig er værdifuldt, og hvor man tør at eksperimentere og udsætte sig selv og sit verdensbillede for risiko.

Leg og læring kan gå hånd i hånd. Det er at afprøve hvad-nu-hvis scenarier. Det er at afprøve os selv og vores egen formåen og afprøve grænser. Det er at forsøge med et andet perspektiv på verden og se, hvad det kaster af sig og få nye værktøjer. Hvor processen er vigtigere end produktet.

Vi tror på, at fantasi og kreativitet bliver et værdifuldt aktiv i den verden, vores børn skal vokse op i.

Værdi kreativitet
Nærvær

Nærvær

Nærvær er en vigtig forudsætning for en række gode følelser, vi ønsker at skabe hos hinanden hver dag.

Med nærvær kan vi være personlige og lære hinanden at kende. Når vi kender hinanden, drager vi omsorg for hinanden.

Med nærvær kan vi have et miljø med nærværende og engagerede voksne, der er med til at danne grundlag for tryghed, glæde og udvikling.Nærvær gør, at man kan finde en voksen, når der er brug for det.

Nærvær gør, at vi kan se det enkelte barns behov og retning, og skabe anerkendelse. Vi føler os set af hinanden, og vi formår at se andre.

Nærvær personalet imellem og nærvær mellem personalet og forældre er med til at skabe tillidsfuld sparring og samarbejde.

Frihed

Vi ønsker at skabe frie og hele mennesker, der kan indgå i et demokratisk samfund og som har lyst til at tage medansvar og bidrage til fællesskabet.

Vi ønsker at skabe et miljø, hvor man føler sig fri. Fri til at være et helt menneske både følelsesmæssigt, socialt, fagligt, motorisk, kreativt, sprogligt og musisk. Frihed til at udleve sit potentiale, hvilket kræver, at fagligheden bliver stillet til rådighed.

Vi giver børnene frihed til at gå på opdagelse i deres styrker og færdigheder, så de kan få livsmod og handlekraft, og få plads til deres frie personlighed i fællesskabet.

Frihed forpligter. Du kan ikke få det uden også at give det til andre. Derfor er respekt og ligeværdighed vigtigt.

Vi tolererer ikke mobning og støtter, at børnene udvikler empati, tolerance og omsorg for hinanden.

Som friskole og fribørnehus har vi frihed til at definere hverdagen, så længe det lever op til de faglige krav.

Værdi kreativitet

Dokumenter administration

Politik og retningslinjer

Generalforsamlinger

Vedtægter

Referat fra bestyrelsesmøder

Forældreaftale

Takster

Forældreråd i Børnehuset

Arbejdsgrupper