Livet på friskolen

På Klitmøller Friskole begynder dagen med morgensamling, hvor vi mødes på tværs af klassetrin for at starte dagen med fællessang, bevægelse, fortælling og dans. Vi øver os i at modtage beskeder fra børn og voksne og finder genkendelighed og tryghed i at begynde dagen sammen. Forældre, bedsteforældre og søskende er velkomne.

Grafisk element - ben
Morgensamling på skolen
Skole undervisning

Mandag til onsdag følger et normalt skema med fagene dansk, matematik, engelsk, musik, historie og tysk. Onsdag og torsdag har vi idræt, bevægelse, svømning og haw, som enten foregår på skolen, ved revet i Klitmøller eller i Thy Hallen alt efter emne, årstid og klassetrin. Vi bruger vores pauser udenfor på vores legeplads, i vores skov og på vores mountainbike-bane.

Vi arbejder projektorienteret og fredag er projektdag, hvor strukturen ændres for at skabe plads til udeværksteder, tværfagligt arbejde, praktisk anvendelse af fag, samarbejde på tværs af årgange og udflugter. Vi har 3 emneuger om året med fokus på science, kreativitet, performance, sundhed og bæredygtighed i udvalgte temaer. I emneugerne brydes hverdagens struktur, og vi underviser ofte på tværs af alder og fag.

Friskolens åbningstider og ferier

Værdi fællesskab

Skolen åbner kl. 07.30

Værdi kreativitet

Undervisningen begynder kl. 07.50

Værdi aktiv

Skolen følger ferieplanen for Thisted Kommune. 

Haw er vores helt eget fag. Her lærer elever fra 4. klasse og opefter om meteorologi, sikkerhed til havs, kystlivredning, strøm og vejrforhold. Vi opholder os i havet med våddragter på og svømmer i bølgerne og bruger bodyboards og svømmefødder. Hvis bølgerne er gode, tager vi surfboards med og undersøger, hvordan balance, vægtfordeling og bølgens form og størrelse skaber fremdrift.

Skolen har klassetrin fra 0. til 6. klasse i et spor og har omkring 100 elever.

Skole undervisning haw

Friskolens satser

Skolepenge

Skolepenge satsen udgør 1.100 kr. pr. måned i skoleåret 2023/2024. Dog er juli betalingsfri.

Satserne prisreguleres en gang om året til 1. august.

Rengøring

Der opkræves et månedligt beløb på 125 kr. pr. barn for rengøring.

Skolekreds

Et medlemskab af skolekredsen koster 100 kr. årligt. Forældre, der er medlemmer af skolekredsen, har stemmeret ved generalforsamlingen.

Udmeldelse

Hvis barnet ønskes udmeldt af skolen betales for indeværende måned plus 2 måneder frem. Bindingsperioden tager hensyn til ansættelsesmæssige forhold. Der gives ikke rabat ved længerevarende ferie og lignende.

Søskenderabat

Der betales fuld pris for det barn, der udløser den største betaling. For det barn, der udløser den næststørste betaling, betales halv pris. Det tredje barn er gratis. Ved børn i både skolen og Børnehuset, betales fuld pris i Børnehuset og rabatpris på skolen.

Økonomisk friplads

Det er muligt at ansøge om økonomisk friplads på skolen. Hvis du mener, at du er berettiget til økonomisk friplads, bedes du kontakte vores sekretær.

Skoledreng

Dokumenter

Skolehåndbog

Politik og retningslinjer

Slutmål og delmål

Undervisningsplaner

Skemaer

Årskalender

Tilsynsrapporter

Undervisningsmiljøvurdering