Samling i vores SFO

Når børnene får fri fra skole og kommer i SFO, starter deres fritid. Det er vigtigt, at børnene får mulighed for at lege. Legen har en værdi i sig selv og er en gennemgående del i vores SFO. Vi anerkender og respekterer børnenes spontane og selvorganiserede leg og giver det betydelig plads i hverdagen. Vores aktivitetstilbud er derfor – for det meste – et tilbud som børnene kan vælge eller fravælge, hvis de hellere vil lege.

Grafisk element - ben
Legeplads SFO
Aktiviteter SFO

Vi starter dagen med at tage godt imod børnene i overgangen mellem skole og SFO, og vi lytter til børnenes oplevelser. Børnene hjælper med indkøb og tilberedning af mad og frugt, og vi spiser sammen.

Vi opholder os udendørs så meget som muligt, fordi vi ved, at udeliv fremmer børns trivsel og udvikling. Børnene fordyber sig i leg på vores legeplads og i vores skov og samarbejder om fællesprojekter, hvor de udvikler sociale kompetencer og bruger kroppen aktivt. Vi tager ofte på tur til stranden eller legepladsen i den nærliggende plantage.

SFOens åbningstider og lukkedage

Åbningstider

Morgen

Mandag til fredag: 06.15 til 7.30 (I Børnehuset)

 

Eftermiddag

Mandag til torsdag: Lukker kl. 16.30

Fredag: Lukker kl. 16.00

Lukkedage for Børnehus og SFO:

  • Kristi Himmelfartsdag og fredagen efter Kristi Himmelfart
  • 5. juni – Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30 i sommerferien
  • Mellem jul og nytår

I forbindelse med institutionens lukkedage vil der være mulighed for fællespasning med kommunens øvrige private institutioner. Ved pasningsbehov kontaktes institutionens daglige leder senest 3 måneder før behovet. Senest 1 måned før vil I forældre få oplyst, hvilken institution barnet vil få pasning tilbudt i.

Vi tager aktiv del i børnenes læring og sociale trivsel i tæt samarbejde med Børnehuset og skolen. Vi har fælles temaer i emneuger og indkalder til børnemøder om trivsel og mobning.

Vores SFO er åben for alle skolens børn.

Aktiviteter SFO

SFOens satser

SFO

Der betales 910 kr. pr. måned. Dog er juli betalingsfri.

Satserne prisreguleres en gang om året til 1. august.

Søskenderabat

Der betales fuld pris for det barn, der udløser den største betaling. For det barn, der udløser den næststørste betaling, betales halv pris. Det tredje barn er gratis. Der gives ikke søskenderabat på kostpenge i SFO.

Udmeldelse

Hvis barnet ønskes udmeldt af SFOen betales for indeværende måned plus 2 måneder frem. Bindingsperioden tager hensyn til ansættelsesmæssige forhold. Der gives ikke rabat ved længerevarende ferie og lignende.

Skoledreng

Dokumenter

Velkomstfolder

Politik og retningslinjer