Fag: Matematik og haw

“Jeg kan godt lide at arbejde på friskolen, fordi vi har et internationalt miljø hvor vi taler engelsk dagligt.”