Flagranke

Børneglæde i Børnehuset

Vi starter og slutter dagen i fællesskab. Børn i henholdsvis vuggestuen og børnehaven spiser sammen, leger sammen og indgår i fælles aktiviteter.

Alle grupper holder morgensamling kl. 9, hvor vi giver aktuel information og oplyser om dagens aktiviteter, og hvor vi synger og taler sammen om forskellige emner.

Leg i børnehuset
Musik i børnehuset

Grupperne er opdelt efter alder. Rejerne er vuggestuebørn. Blæksprutter og Søpindsvin har en alder på mellem 3 og 5 år. I det sidste år i børnehuset, hvor børnene er i Hummergruppen, starter overgangsforløbet til skolestart i tæt samarbejde med klasselæreren for 0. klasse. Dagen varierer mellem planlagte aktiviteter, faste turdage og leg på tværs af alder. På den måde lærer børnene af hinanden på tværs af alder, men nyder samtidigt godt af den nærhed og tryghed, der følger med af at høre til i en mindre gruppe.

Børnehusets åbningstider og lukkedage

Åbningstider

Mandag – torsdag: 06.15 til 16.45

Fredag: 06.15 til 16.00

Lukkedage for Børnehus og SFO:

  • Kristi Himmelfartsdag og fredagen efter Kristi Himmelfart
  • 5. juni – Grundlovsdag
  • Uge 29 og 30 i sommerferien
  • Mellem jul og nytår

I forbindelse med institutionens lukkedage vil der være mulighed for fællespasning med kommunens øvrige private institutioner. Ved pasningsbehov kontaktes institutionens daglige leder senest 3 måneder før behovet. Senest 1 måned før vil I forældre få oplyst, hvilken institution barnet vil få pasning
tilbudt i.

Børnehuset har to legepladser: En til vuggestuen og en til børnehaven. Vi opholder os ofte i vores skov, der rummer både bålhytte og motorikbane. Vi har også ofte aktiviteter i gymnastiksalen. Vi bruger megen tid udenfor, hvor vi leder efter og studerer insekter, kigger til vores højbede, tegner, samler puslespil, leger sanglege, tænder bål og spiser mad. Børnehuset råder i Hanstholm over et kolonihavehus, som vi besøger næsten hver uge.

Vi ved, at tryghed for forældre hænger sammen med indsigt i deres børns hverdag og oplevelser. Vi har et tæt forældresamarbejde og deler gerne vores erfaringer med indkøring, kost og søvnvaner. Vi tager højde for forandringer i børns liv i hjemmet.

I Klitmøller Børnehus har vi plads til 69 børn i børnehaven og 15 i vuggestuen.

Hop i vandpytter i børnehuset

Børnehusets satser

Vuggestue

Vi følger til enhver tid de gældende takster for Thisted Kommune. Juli måned er betalingsfri.

Børnehave

Vi følger til enhver tid de gældende takster for Thisted Kommune. Juli måned er betalingsfri.

Rengøring

Der opkræves et månedligt beløb på 125 kr. pr. barn for rengøring.

Udmeldelse

Hvis barnet ønskes udmeldt af Børnehuset, betales for indeværende måned plus 2 måneder frem. Bindingsperioden tager hensyn til ansættelsesmæssige forhold. Der gives ikke rabat ved længerevarende ferie og lignende.

Søskenderabat

Der betales fuld pris for det barn, der udløser den største betaling. For det barn, der udløser den næststørste betaling, betales halv pris. Det tredje barn er gratis. Ved børn i både skolen og Børnehuset, betales fuld pris i Børnehuset og rabatpris på skolen.

Økonomisk friplads

Økonomisk friplads i børnehaven og vuggestuen følger reglerne for friplads i Thisted Kommune.

Skoledreng

Dokumenter

Velkomstfolder

Politik og retningslinjer

Den styrkede pædagogiske læringsplan

Tilsynsrapporter

Smiley ordningen